Dzisiaj jest: 13 Grudzień 2018    |    Imieniny obchodzą: Łucja, Otylia, Eugeniusz

Dostęp do Informacji Publicznej cz. 2

Ocena użytkowników:  / 0

Nr 87 str 13 Strefa urzędowa dip2 Bartosz Mendyk Przejrzysta administracja jest jedną z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa. W artykule w poprzednim numerze wskazana została podstawowa definicja informacji publicznej oraz przedstawione dopuszczalne formy składania wniosku. Kolejnymi zagadnieniami są koszty udostępnienia oraz kwestia, tzw. informacji przetworzonej.

 

Ustawa przewiduje, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, (...) podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Choć orzecznictwo w pełni potwierdza, że dostęp do informacji publicznej powinien być w zasadzie bezpłatny, jednak ustawa pozwala czasami na odstąpienie od tej reguły. Ale wysokość pobieranych przez organ administracji publicznej opłat ma za każdym razem odpowiadać poniesionym rzeczywistym kosztom udostępnienia informacji. Nie można zatem wprowadzić ryczałtowych stawek. I niedopuszczalne jest uzależnianie udzielenia informacji publicznej od uiszczenia opłaty.

 

W przedmiocie kosztów ustawa dodaje, że podmiot, (...) w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. Taka redakcja przepisu to kolejny przykład niefortunnej legislacji. Sędzia NSA Irena Krzemińska, która rozpatruje w ostatniej instancji ok. 60% spraw o udostępnienie informacji potwierdza, że z obecnego przepisu wynika, iż nawet jeśli wnioskodawca nie wniesie opłaty, to podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej musi ją udostępnić zgodnie z wnioskiem. Przepis mówi, że organ jedynie powiadamia o wysokości opłaty, nawet nie wzywa do jej wniesienia, bo to wiązałoby się z jakimiś środkami egzekucyjnymi, a po upływie 14 dni i tak musi udostępnić informację.

 

Ustawa wprowadza też pojęcie informacji przetworzonej wskazując, że uprawnienie do uzyskania takiej informacji uzyskuje się w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Ważne są tu dwa niedookreślone zwroty: informacja przetworzona (nie odpowiadając, na czym polega przetworzenie) oraz szczególna istotność interesu publicznego. Oznacza to, że w sytuacji, kiedy organ administracji publicznej uzna, że przetwarza pewne informacje, może żądać wykazania się należytym interesem. Irena Krzemińska wskazuje, że przez pewien czas panował w orzecznictwie pogląd, że informacja przetworzona musi być zawsze informacją nową, którą organ musi dopiero wytworzyć. Jednak pod wpływem praktyki, od dłuższego czasu bardzo szeroko prezentowany jest pogląd, że informacją przetworzoną może być również suma informacji prostych. Jeżeli informacja jest tak duża, że jej wytworzenie zaburza funkcjonowanie organu, angażuje znaczne środki finansowe, bądź kadrowe, to zbiór informacji, których żąda wnioskodawca, tworzy informację przetworzoną. Nawet, jeśli jest to zbiór składający się z informacji prostych. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że jeżeli udzielenie informacji powiązane jest z koniecznością przeprowadzenia odpowiednich analiz, obliczeń, wyciągów, zestawień statystycznych połączonych z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych środków osobowych i finansowych, to takie informacje należy zakwalifikować, jako przetworzone. Warto więc wiedzieć, że dziennikarz na podstawie prawa prasowego ma uprzywilejowaną pozycję bowiem uważa się, że zawsze działa w szczególnym interesie społecznym.

 

Bartosz Mendyk

doktorant prawa, ekspert przy komisjach sejmowych, właściciel kancelarii Ius Europae.

Mrozy Krajowym Liderem Innowacji i Rozwoju 2012

Ocena użytkowników:  / 2

Mrozy124 stycznia br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ogłoszone zostały wyniki V edycji ogólnopolskiego Konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” organizowanego przez Fundację Innowacji i Rozwoju. Patronat nad konkursem objęli: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Urząd Patentowy RP, PARP, Związek Banków Polskich, Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP.

Konkurs skierowany był do przedsiębiorców, gmin, a także organizacji i innych podmiotów, a jego główny cel to upowszechnienie wiedzy oraz umacnianie postaw proinnowacyjnych w gospodarce oraz w społeczeństwie.

Przesłaniem Konkursu było identyfikowanie i promowanie nowych, istniejących lub

planowanych projektów i przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwojowym, w tym wspieranych ze środków unijnych, w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego Polski.


Urząd Gminy w Mrozach wziął udział w konkursie po raz pierwszy prezentując odbudowę tramwaju konnego jako innowacyjny projekt unijny. W grudniu 2012 r. został on wyróżniony w regionalnej edycji konkursu jednocześnie otrzymując nominację do edycji krajowej. Ponad miesiąc trwała niepewność, czy tramwaj zdobędzie uznanie komisji konkursowej, w skład której weszli:

 • Krzysztof Duchnowski – Przewodniczący Komisji, Fundacja Innowacji i Rozwoju
 • Wiesław Szozda – Sekretarz Komisji, ISO TUV Rheinland Polska
 • dr Łukasz Marecki – Członek Komisji, SGH Warszawa
 • dr Piotr Siłka – Członek komisji, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk
 • Marcin Wrona – Członek komisji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • dr Małgorzata Rogulska – Członek komisji, PIMOT Warszawa
 • Izabela Samson Bręk – Członek komisji, PIMOT Warszawa
 • Izabela Białek – Członek komisji, Orange Polska
 • Małgorzata Górnicz – Członek komisji, Sony Mobile Comunications
 • Krzysztof Rajchman – Członek Komisji, Orange Polska
 • Tomasz Zienkiewicz – Członek komisji, Orange Labs
 • Piotr Sobstyl – Członek komisji, Intel Technology Poland

Dziś już wiemy, że Remont tramwaju konnego Mrozy – Sanatorium Rudka zrealizowany przez gminę Mrozy zdobył największe uznanie wśród innowacyjnych projektów unijnych w podkategorii gmin wiejskich i otrzymał tytuł Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju 2012.

Statuetkę, tytuł oraz nagrodę z rąk Kapituły Konkursu odebrał Wójt Gminy Mrozy, Dariusz Jaszczuk.


Pełne informacje o konkursie znajdują się na stronie http://www.liderzyinnowacji.pl/wyniki_edycji_ogolnopolskiej_2012.html 


Mrozy3

 


Mrozy4             Mrozy5źródło: UG Mrozy
Zgubiono – znaleziono

Ocena użytkowników:  / 2

nr 30 str 10 strefa urzdowa-zgubiono znaleziono1Pewnego dnia na ulicy znalazłam portfel, zaglądam do środka i widzę, że nie jest pusty – w środku całkiem pokaźna sumka. Na dobre zakupy na pewno by wystarczyło. Ale to nie w moim stylu. Trzeba oddać go w prawowite ręce. Tylko jak to zrobić, skoro nie ma w nim żadnego dokumentu? Wydrukowałam informację o znalezieniu portfela i podałam swój numer komórkowy...

Po dwóch dniach ciszy poszłam na policję. To chyba naturalny odruch, ale okazało się, że zwodniczy. Niestety oficer dyżurny stwierdził, że skoro nikt nie zgłosił na komendzie zagubienia takiego portfela, to poleży on w komisariacie kilka dni, a następnie zostanie przesłany do siedziby Starostwa Powiatowego w Mińsku. Oficer dyżurny zasugerował, że może od razu powinnam udać się tam. Podziękowałam i poszłam – kierunek Starostwo Powiatowe w Mińsku.


Ciekawe, że Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się w tym samym pokoju, w którym składamy  wnioski o wydanie paszportu. Weszłam do środka, zgłosiłam zdarzenie opisując okoliczności i miejsce znalezienia portfela. Mogłam przy tym liczyć na pomoc pań z urzędu, które dokładnie wytłumaczyły mi, jak należy napisać stosowne do sytuacji pismo. Od razu przeliczono pieniądze, dzieląc je na konkretne nominały. Kwota ta została wpłacona do depozytu Starostwa, a mi przekazano potwierdzenie wraz z kopią pisma, które wcześniej napisałam. Moje dane były o tyle istotne, że zaczęło bieg urzędowe postępowanie i gdy upłynie ustawowy czas przechowywania depozytu bez znalezienia właściciela, zostanę poinformowana pisemnie, że pieniądze zostały przekazane na rzecz Skarbu Państwa.

Czytaj więcej: Zgubiono – znaleziono

Pytania do burmistrza

Ocena użytkowników:  / 0

marcin jakubowski burmistrzW miniony czwartek odbyło się spotkanie burmistrza miasta z mieszkańcami Mińska. Rozmawiamy z Marcinem Jakubowskim o najbardziej palących problemach, jakie zgłaszali mińszczanie i pomysłach na ich rozwiązanie.


Jaka była frekwencja na spotkaniu?


Marcin Jakubowski (M. J.) – Spodziewałem się większej, ale w tym czasie w Mińsku odbywały się jeszcze inne wydarzenia i wernisaże, więc mogę powiedzieć, że w sumie przyszło sporo ludzi.

 

Co chciał Pan osiągnąć tym spotkaniem?


M. J. – Od początku swojej kadencji stawiałem na to, żeby spotykać się bezpośrednio z mieszkańcami. Każdy może umówić się ze mną na spotkanie w urzędzie co środę, ale jak wiadomo nie każdy ma czas. Stąd właśnie pomysł na takie otwarte spotkania.

Czytaj więcej: Pytania do burmistrza